شرکت طرحی نوین با بررسی نیاز های جامعه ایده خود را مبنی بر ارائه محصولات با قیمت های مناسب از فروشگاه های معتبر آغاز کرد.

در صورت خرید از فروشگاه و ثبت قطعی پس از ۱۰ روز مبلغی از خرید بسته به نوع محصول به حسابتان انتقال خواهد یافت.